Философиялық терминдердің сөздігі
Антропология
Антропология (гр. antropos – адам және logos – ілім) – кең мағынада адамның шығуы мен дамуы туралы, оның табиғаты мен мәні туралы ілім. Ол негізінен әлеуметтік, медициналық, мәдени, теологиялық т.б. және философиялық антропология болып жіктеледі. Қазіргі антропологияның негізгі тараулары: адам морфологиясы; антропогенез туралы ілім; нәсілтану (расоведение). Антропологияның тамырлары тереңде жатыр, бірақ адам туралы, нәсілдердің шығуы мен дамуы туралы ерекше, дербес ғылым ретінде XIX ғ. қалыптасты.Философиялық антропология – бұл адамның табиғи және жасанды (мәдени) ортада тіршілік етуінің іргелі (фундаменталды) проблемаларын зерттейтін ғылыми таным сферасы. Батысеуропалық философиялық ойдың бағыты ретінде ол XX ғ. 20 – жылдарында М. Шелер мен X. Плеснердің жұмыстарының арқасында қалыптасты.
Философиялық антропологияның басы И. Канттың философиясында, оның "адам дегеніміз не?" сұрағынан бастау алды деуге болады. Философиялық антропология проблематикасы "өмір философиясы" (В. Дильтей), феноменология (Э. Гуссерль), прагматизм (А. Гелен), "мәдениеттану" (Е. Ротхаккер) және т.б. философиялық мектептерде қарастырылады.
Вы можете поставить ссылку на это слово:

будет выглядеть так: Антропология


будет выглядеть так: Что такое Антропология