Философиялық терминдердің сөздігі
Постиндустриалдық қоғам
Постиндустриалдық қоғам – америкалық философ, футуролог Д. Белл ұсынған термин, ұғым. (См. Д. Белл «Приход постиндустриаьного общества», 1973). Ол қоғамды «белдеулік принцип» («осевой принцип») тұрғысынан, яғни бір-бірімен тығыз байланысты факторлардың, техниканың, әлеуметтік құрылымның, саясаттың, рухани құндылықтардың жүйесі ретінде қарастырып, адамзат тарихының әлеуметтік эволюциясын (дамуын) үш кезеңге бөледі: индустриалдыққа дейінгі қоғам, индустриалдық және постиндустриалдық қоғам. Индустриалдық қоғаммен салыстырғанда постиндустриалдық дәуірде, Д. Беллдің пікірінше, капиталистер табы жойылады, ал олардың орнын оқыған, білім деңгейі жоғары мамандар, жаңа билеуші элита басады. Байлық пен биліктің негізгі көзі білім болып табылады. Сондықтан басқарудың шешуші құралы ретінде машиналық (техникалық) емес, интелектуалдық технологиялар болады. Постиндустриалдық қоғам теориясының әртүрлі аспектілерін сол сияқты О.Тоффлер, Г. Кант, Р. Дарендорф, Ю. Хабермас, Дж. Гелбрейт, З. Бжезинский, т.б. қалыптастырды.
Вы можете поставить ссылку на это слово:

будет выглядеть так: Постиндустриалдық қоғам


будет выглядеть так: Что такое Постиндустриалдық қоғам